Gasketel

Vanaf €98,00 inclusief 6% BTW**

ONDERHOUD AANVRAGEN

Stookolieketel

Vanaf €160,00 inclusief 6% BTW**

ONDERHOUD AANVRAGEN
MEER INFO

Wettelijke reglementering

Wettelijke reglementering mbt. mazoutinstallaties en gasinstallaties:

Het Koninklijk Besluit van 6 januari 1978 verplicht de gebruiker van een verwarmingsinstallatie werkende op vloeibare brandstoffen (stookolie) om jaarlijks de ketel/brander installatie te laten onderhouden. Jaarlijks, met een tussentijd van maximaal 15 maanden, dienen ketel, brander en schoorsteen een onderhoudsbeurt te krijgen. Bij dit onderhoud wordt de vuurhaard mechanisch (manueel) gereinigd aan de hand van borstels. Niet alleen de vuurhaard, maar heel het traject dat de verbrandingsgassen doorlopen, dient gereinigd te worden. Deze reiniging heeft tot doel om het roet gevormd tijdens de verbranding te verwijderen en daardoor de warmteoverdracht tussen de vlam en het warmtegeleidende medium te vergemakkelijken. De Vlaamse Regering actualiseerde het Koninklijk Besluit van 6 januari 1978. De tekst werd goedgekeurd op 8 december 2006 en gepubliceerd op vrijdag 27 april 2007, waardoor deze nieuwe reglementering van toepassing wordt vanaf 1 juni 2010. Zoals vroeger dient het onderhoud eenmaal per jaar te gebeuren. Na het schoonmaken/controleren van het stookinstallatie en de schoorsteen moet de brander afgesteld worden. Ook de schoorsteen en de ventilatie van de stookplaats moeten voldoen aan de geldende norm. Voor gasketels moet het onderhoud om de twee jaar plaatsvinden, en de eerste keer vóór 1 juni 2010. Na het schoonmaken/controleren van de ketel en de schoorsteen moet de ketel/brander afgesteld worden. Daarnaast moet men ook de goede werking van de veiligheden nagaan, en ook de schoorsteen en de ventilatie van de stookplaats moeten voldoen aan de geldende norm.